CO2-Prestatieladder

Baars beschikt over een CO2-managementsysteem conform niveau 5 van de CO2 Prestatieladder. Deze norm wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Op de website van SKAO staan diverse documenten volgens normeis 4.A.1.

Klik hier voor de bedrijfspagina van Baars bij de SKAO.

CO2-reductie

Baars Aannemerij B.V. en Baars Transport B.V. hebben een gezamenlijk Energiemanagement actieplan opgesteld conform NEN 50001. Tevens zijn acties vastgesteld voor scope 3 emissies naar aanleiding van de ketenanalyses conform 4.A.1. Het Energiemanagement actieplan is onderschreven door de directie, gecommuniceerd en geïmplementeerd in de bedrijven. Tevens zal het actieplan worden toegepast op de projecten waarop gunningsvoordeel wordt verkregen. Klik op onderstaande link om het Energiemanagement actieplan van Baars Aannemerij B.V. en Baars Transport B.V. te openen.

Transparantie

Baars Aannemerij B.V. en Baars Transport B.V. hebben ervoor gekozen om op een transparante manier over hun energiemanagement te communiceren met alle (interne en externe) belanghebbenden. Ook de CO2 footprint, voortgang op de doelstellingen en maatregelen binnen het energiemanagement actieplan willen Baars Aannemerij B.V. en Baars Transport B.V. transparant communiceren. In onderstaande links staan de periodieke voortgangsrapportages.

Participatie

Samen met andere ondernemers uit de bouw- en GWW- sector heeft Baars zich gecommitteerd aan het sectorinitiatief ‘Bewust omgaan met energie’. Doel van dit initiatief is het bereiken van concrete resultaten voor wat betreft bewustwording bij het eigen personeel, de technische maatregelen die genomen kunnen worden, en het tonen van leiderschap door voorbeeldgedrag en proactief te investeren in de energiereductie. Initiatiefnemer is Mourik Infra B.V., in samenwerking met een NGO: Stichting Stimular.

Meer informatie over het sectorinitiatief Bewust omgaan met energie.