Historie

Vooruitstrevendheid is de rode draad in de historie van Baars. Deze geschiedenis begint in 1934 als oprichter C.M. Baars start met de verhuur van luxe auto’s met chauffeur. Een unicum in die dagen! Al snel komen er loonwerkzaamheden voor boeren bij, terwijl ook de fouragehandel start. In de oorlogsjaren gevolgd door melkvervoer van boer naar zuivelfabriek. Na de Tweede Wereldoorlog concentreert Baars zich op agrarisch loonwerk en transport. Daarnaast is er een fourage- en brandstoffenhandel gericht op de agrarische sector.

Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw neemt het loonwerk door agrarische schaalvergroting af en ontwikkelt Baars zich tot veelzijdig transportbedrijf. Kraanverhuur wordt als nieuwe dienst toegevoegd, de fourage- en brandstoffenhandel afgestoten. In de jaren ’80 verbreedt Baars met de bouw van eigen op- en overslagloodsen het logistieke dienstenpakket. Eind 1994 worden de activiteiten binnen de afdeling aannemerij uitgebreid met het saneren van olietanks.

Vanaf het jaar 2000 nemen mechanische baggerwerkzaamheden een belangrijke plaats in, een specialisme waarin Baars zich inmiddels marktleider mag noemen. Hierbij is de flexibele combinatie met de Baars-transportdivisie een duidelijke meerwaarde. Inmiddels heeft de derde generatie Baars de leiding in handen en is het familiebedrijf sterk op zoek naar innovatie. Hoe? Door net als vorige generaties grenzen te verleggen en nieuwe werkterreinen te ontdekken!

Baars heeft u veel te bieden:

  • Innovatieve oplossingen
  • Multimodale projecten
  • Ruim 80 jaar ervaring
  • Betrokken familiebedrijf