DSC00207 WEB
DSC00207 WEB

Baars. Aannemer van GWW-projecten

Baars voert bouwprojecten uit in de natuurlijke en stedelijke omgeving. We houden waterwegen bevaarbaar met multimodale baggerprojecten, waterplantbestrijding en waterbeheer. Op het land verzorgen we aanpassingen in de infrastructuur zoals de renovatie van rioleringen, het bouwrijp maken van bouwlocaties en herinrichten van bijvoorbeeld parkeerterreinen. Ook de herinrichting van natuurgebieden behoort tot onze kerndisciplines. In het buitengebied voeren wij diverse vormen van agrarisch loonwerk uit.

188