Vianen bouwrijp maken Caravancemtrum Meerkerk

In 2022 hebben wij in Vianen het terrein voor Caravancentrum Meerkerk bouwrijp gemaakt. Nadat de funderingspalen in de grond waren geboord was het tijd om te beginnen met het uitgraven van de bouwput. De vrijkomende grond is lokaal verwerkt.

Nadat het gebouw gereed was hebben wij de buiteninrichting gemaakt zoals de parkeervakken en de rijbaan.