Bouwrijp maken voor rijvereniging Hippos

In opdracht van gemeente Gorinchem hebben we het nieuwe terrein voor rijvereniging Hippos bouwrijp gemaakt. Dit bestond o.a. uit wel ruim 30.000 m3 grondverzet!

De grond is toegepast als voorbelasting voor het toekomstig industrieterrein de Grote Haar. Daarna hebben we op het westelijke gedeelte van de Grote Haar nog een watergang gegraven met plasbermen en kikkerpoelen. Een prachtig werk, in de buurt en het eindresultaat mag er zijn!