Bouwrijp maken incl. terreininrichting Den Bosch

Eind maart hebben wij in Den Bosch een mooi project afgerond!
Het werk bestond o.a. uit gebouw gebonden grondwerk:
Ontgraven cunet t.b.v. funderingsbalken
Uitgraven laaddock
Profileren fundering en vloeren
Natuurlijk ontgraven wadi
Verwerken vrijkomende grond

Na het bouwrijp maken hebben wij ook nog ruim 2500m2 terreinverharding aangebracht incl. putten en kolken voor de afwatering en een hekwerk om het project mooi af te sluiten