Baggerwerkzaamheden Sassenheim

Voor onze opdrachtgever het Hoogheemraadschap Rijnland voeren wij op diverse locaties onderhoud uit aan de watergangen.

In het gebied is circa 900 m3 bagger verontreinigd. Dit wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. In 2021 hebben wij alle watergangen opgeschoond waarbij de bagger direct naast de watergang verwerkt kon worden. Circa 10.000 m3 ‘schone’ bagger die niet direct naast de watergang verwerkt kan worden, voeren we af naar een plaatselijk depot.

Hieronder een kleine impressie van de werkzaamheden!