DSC00384 WEB
DSC00384 WEB

Al 80 jaar vooruitstrevend

Vooruitgang. Als er één rode draad is in de historie van Baars in Nieuwland is het wel de wil om vooruitgang te boeken. Dat begint letterlijk in 1934 als oprichter C.M. Baars start met de verhuur van luxe auto's met chauffeur. Een noviteit in die dagen. Al snel komen daar loonwerkzaamheden voor boeren in de omgeving bij, terwijl er ook een fouragehandel bij komt. In de oorlogsjaren gevolgd door een bedrijf dat melk transporteert van boer naar zuivelfabriek.

Na de oorlogsperiode concentreert Baars zich op agrarisch loonwerk en transport, twee activiteiten die nog steeds tot het dienstenpakket behoren. Daarnaast is er een fourage- en brandstoffenhandel met voor agrariërs belangrijke producten. Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw neemt het loonwerk door agrarische schaalvergroting af en ontwikkelt Baars zich tot veelzijdig transportbedrijf waarbij ook kraanverhuur als nieuwe tak wordt opgestart. In die tijd worden de fourage- en brandstoffenhandel afgestoten.

In de jaren ’80 groeit de transportdivisie en bouwt Baars eigen op- en overslagloodsen om zo het logistieke dienstenpakket te verbreden. Eind 1994 worden de activiteiten binnen de afdeling aannemerij uitgebreid met het saneren van olietanks. Vanaf het jaar 2000 nemen mechanische baggerwerkzaamheden een belangrijke plaats in binnen Baars. Juist bij deze activiteit is de flexibele combinatie met de eigen transportdivisie een duidelijke meerwaarde.

Inmiddels heeft de derde generatie Baars de leiding in handen en is het familiebedrijf innovatiever dan ooit op zoek naar vooruitgang. Hoe? Door net als vorige generaties grenzen te verleggen en gedreven nieuwe werkterreinen te ontdekken!

220