DJI01553-2
DJI01553-2

Baggeren van watergangen in Leiden met oog voor niet-gesprongen explosieven

Hoewel sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog al meer dan 70 jaar zijn verstreken, liggen er in de Nederlandse bodem nog steeds niet-gesprongen explosieven (NGE’s). Een deel van deze kogels, granaten en bommen bevindt zich in watergangen, veelal verstopt in het slib op de bodem. De baggerspecialisten van Baars in Nieuwland zijn experts op het gebied van baggeren in munitieverdachte watergangen.

Zo heeft men recent de historische grachten van Leiden uitgebaggerd,  één van de vier  projecten die door de opdrachtgever als UAV-gc contract in de markt is gezet. (Hiervoor zijn door verschillende bedrijven  vier UAV-gc projecten uitgevoerd). Het project van Baars, het baggeren van niet gesprongen explosieven in Leiden, voldeed als enige aan de (contract)verwachtingen. Zie ook het rapport Evaluatie UAV-gc contracten t.b.v. Kleinschalig Baggerwerk van het Hoogheemraadschap van Rijnland waarin alle werkwijzen zijn beschreven.

Het project startte met een uitgebreide risicoanalyse. Vervolgens is het daadwerkelijke baggeren aangepakt, waarbij de disciplines munitieonderzoek, baggeren en baggerspecie afvoeren vanaf het water zijn uitgevoerd. Dit om het verkeer niet te hinderen en omwonenden en ondernemers maximaal te ontzien. Vóór de baggeraars aan de slag gingen, zochten duikers minutieus de bodem af naar explosieven. Felgekleurde boeien markeerden hun onderzoeksgebied.

Informatiecentrum

Vanuit een informatiecentrum in de binnenstad zijn alle werkzaamheden gecoördineerd. De benodigde keuringen en inspecties (vereist bij een UAV-GC contract) voerde Baars volgens een strakke planning uit. Wekelijks werd het opleverdossier geactualiseerd. De projectgroep stond zowel betrokkenen als belangstellenden te woord. Klachten, bijvoorbeeld van omwonenden, werden direct geanalyseerd en passend opgelost.  

192