DJI01553-2
DJI01553-2

Baars start met baggeren voor HHS van Delfland 2017/2018

Baars Aannemerij start op 8 september 2017 met de baggerwerkzaamheden voor het project van Hoogheemraadschap van Delfland. De voorbereidingen zijn volop aan de gang. Middels deze locatie wordt de voortgang van het werk gerapporteerd en wordt inzicht gegeven in de planning.

Mochten er vragen zijn over de uitgevoerde en de nog te verwachten werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder Casper Hijkoop (06-22996370) of de projectleider Jan Stuij (06-22509824).

 

Voorlopige planning werkzaamheden

192