Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Op 18 juni 2020 ondertekende Baars Aannemerij B.V., en Baars Transport B.V. (Baars)  een verklaring dat wij verder willen verduurzamen in lijn met de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), namelijk ISO 26000.
Baars heeft in 2019 een onderzoek uit laten voeren onder haar belanghebbenden en op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zijn de speerpunten opnieuw vastgesteld waarop Baars de komende drie jaar gaat verduurzamen.

De MVO speerpunten voor Baars voor de periode juli 2020 – juni 2023 zijn:
-Transparant communiceren
-Werkgelegenheid en arbeidsrelaties
-Werkomstandigheden en sociale bescherming
-Gezondheid en veiligheid op het werk
-Duurzaam gebruik van hulpbronnen
-Bescherming van het milieu, biodiversiteit en herstel van natuurlijke leefgebieden
-Eerlijke concurrentie
-Gezondheid en veiligheid van de consumenten beschermen
-Dienstverlening aan consumenten, ondersteuning, oplossen van klachten en geschillen
-Betrokkenheid bij de gemeenschap
-Het scheppen van werkgelegenheid en het ontwikkelen van vaardigheden

Deze punten zijn uitgewerkt in een MVO programma. Voor meer informatie kunt u zich richten tot Peter Lamers, Robert Thijssen en Peter Boer via aannemerij@baars.nl of via: https://www.baars.nl/over-baars/duurzaamheid/