WPolder 25-09-14_MG_5685 WEB
WPolder 25-09-14_MG_5685 WEB

In vele opzichten duurzaam

Baars heeft een eigen kijk op duurzaamheid die verder gaat dan oog voor milieuaspecten alleen. Duurzaamheid begint bij ons met de relaties met opdrachtgevers, medewerkers en onderaannemers. In die samenwerking zijn we gericht op de lange termijn, waarbij het delen van kennis en het optimaal benutten van vakmanschap en ervaring speerpunten zijn.

Tegelijk zoeken wij in ons werk naar milieubesparende maatregelen. We investeren in schoner materieel en publiceren halfjaarlijks een CO2-footprint. Onze CO2-Prestatieladder kunt u raadplegen door hier te klikken. Baars heeft inmiddels het CO2 Bewust Certificaat niveau 3 behaald. Bij nieuwbouwplannen wordt uitdrukkelijk gekeken naar duurzaam bouwen om zo klimaatneutraal mogelijk te ondernemen. Regionaal is Baars actief binnen het sector initiatief van Zuidwest en Midden Nederland ‘Bewust en verantwoord energieverbruik’.

Op het terrein van MVO liggen de prioriteiten bij het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers in alle lagen van het bedrijf. Ook is er veel aandacht voor het kennisniveau binnen de organisatie. Streven is om de ISO 26000, conform de door de NEN ontwikkelde MVO zelfverklaring, te publiceren.

196