Certificaat niveau 5 CO2-Prestatieladder behaald

Baars heeft onlangs niveau 5 van de CO2-Prestatieladder behaald. Dit is het hoogste niveau van de ladder. Dit betekent dat Baars het eigen energieverbruik in kaart heeft en reduceert, maar ook leveranciers zover heeft gekregen om CO2 te reduceren en bewust om te gaan met energie.

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een middel om het energieverbruik in kaart te brengen en te verminderen. Deze ladder bestaat uitĀ 5 niveaus. Tot en met niveau 3 maakt een organisatie werk van de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot van de keten en sector. Baars is gecertificeerd voor alle niveaus. De niveau’s zijn op het volgende gebaseerd:

  • Niveau 1: Inzicht in belangrijkste energiestromen;
  • Niveau 2: Inzicht in eigen energie verbruikĀ  en wil om te reduceren;
  • Niveau 3: CO2 footprint conform de norm en kwantitatieve reductiedoelstellingen;
  • Niveau 4: CO2 bewust handelen en reductie voorstellen in samenwerken met keten;
  • Niveau 5: Leveranciers bevragen en behalen van CO2-doelstellingen.