Baars publiceert de MVO-Zelfverklaring

Baars publiceert MVO Zelfverklaring

NIEUWLAND – Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke kernwaarden voor het familiebedrijf Baars. Dit staat voorop bij de verschillende civiele-, infra- en milieuprojecten die dit veelzijdige bedrijf uitvoert. Baars is constant op zoek naar manieren om de bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Met deze reden heeft Baars op 8 januari 2018 de MVO Zelfverklaring gepubliceerd. Hiermee laat Baars zien hoe zij maatschappelijk verantwoord onderneemt.

De MVO Zelfverklaring is een instrument gebaseerd op de ISO 26000 richtlijn en maakt MVO concreet, waardoor bedrijven aantoonbaar kunnen maken in hoeverre zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze richtlijn formuleert MVO aan de hand van 7 principes en 37 maatschappelijke thema’s. In overleg met haar relaties heeft Baars de voor haar relevante MVO thema’s geselecteerd. Deze thema’s voor duurzaam ondernemen lopen uiteen van het scheiden van afval en CO2 reductie tot aan het goed zorgen voor werknemers en omwonenden.

Veiligheid en gezondheid op het werk

Om een veilige en gezonde werkplek te realiseren inspecteert Baars regelmatig de werkplekken en projectlocaties. Daarnaast investeert Baars in opleidingen en trainingen voor haar medewerkers.

Betrokkenheid bij de gemeenschap

Baars vindt het belangrijk dat omwonenden zo min mogelijk overlast ervaren als gevolg van de werkzaamheden. Daarom zet zij zich in om een positieve bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschap. Dat komt tot uiting door bijvoorbeeld sponsoring en het beschikbaar stellen van materieel, terrein en kennis. Zo is Baars de hoofdsponsor van een tweetal plaatselijke verenigingen en geeft het bedrijf  voorlichting op basisscholen over verkeers- en omgevingsveiligheid.

Milieu

Baars is altijd op zoek naar manieren om het energie- en brandstofverbruik te reduceren. Zo heeft het transportbedrijf zuinige vrachtwagens aangeschaft, is de bewustwording vergroot onder de medewerkers en zijn er nieuwe boardcomputers in gebruik genomen, die de brandstofreductie ondersteunen. Om de CO2-uitstoot verder te reduceren gaat Baars haar werknemers cursussen aanbieden over zuinig machinegebruik en worden mogelijkheden onderzocht om vrachtwagens te laten rijden op biobrandstof.

Eerlijk zakendoen

‘Oprechtheid’ en ‘Betrouwbaarheid’ zijn belangrijke begrippen voor Baars als het gaat over eerlijk zakendoen, want uiteindelijk duurt eerlijkheid het langst. Respect voor eigendomsrechten en eerlijke concurrentie zijn hierbij belangrijke thema’s. Daarnaast hecht Baars waarde aan transparante communicatie. Dit draagt zij uit door een CO2 voetafdruk te publiceren. Daarnaast neemt het bedrijf deel aan initiatieven waar de opgedane kennis over verduurzaming wordt gedeeld met andere bedrijven. Op deze manier wil Baars de sector stimuleren om verder te verduurzamen.

Op de website van Baars kunt u de volledige MVO Zelfverklaring, met bijbehorende referentiematrix en materialiteitsbepaling downloaden.